Toepassingen:

waterstof als energiedrager maakt het geschikt voor portable energie
auto
scheepvaart
brandstofcel


Commerciele toepassingen
Productie van kunstmest
Ontzwaveling van brandstoffen
Hernieuwbare diesel
Olie-/gasproductie
Productie door teerzanden
Petroleumraffinage
Petrochemicaliën

Thermische spray
Non-ferroproductie
Koper
Verwerking van chemicaliën
Fijn-/speciaalchemicaliën

Elektronica-assemblage
Assemblage en testen van printplaten
Assembleren en testen van geïntegreerde schakelingen
Passieve componenten

Energie
Bio-energie
Cellulosehoudende biobrandstoffen
Farmaceutica/biotechnologie

Toepassingen
Glas/mineralen
Fabricage van niet-metaalhoudende minerale producten
Primair glas
Producten van verwerkt glas
Metalen

Toepassingen
Voedingsmiddelen/dranken
Fruit/groenten
Olie/vetten

terug naar start