Elektrolyse
Elektrolyse is een proces waarbij water wordt gesplitst in zuurstof en waterstof door het water in contact te brengen
met elektriciteit. Dit proces geeft geen directe CO₂-uitstoot, maar is alleen duurzaam als
we duurzaam opgewekte elektriciteit gebruiken. Voor de productie van waterstof door elektrolyse is water nodig,
gemiddeld ongeveer 9 liter per kilogram geproduceerde waterstof. De benodigde zuiverheid van dit water is afhankelijk
van de gebruikte techniek.
Efficiency: 65-80%
Zuiverheid geproduceerd waterstof: iets minder dan 100%
CO₂-uitstoot: bij de huidige opwekmix van elektriciteit ongeveer 25 kg CO₂ per kg H₂.
Bij gebruik van volledig duurzaam opgewekte elektriciteit is dit 0 kg CO₂ per kg H₂.

Er zijn verschillende elektrolyse methodes:
Proton exchange membrane (PEM) water electrolysis
Alkaline water electrolysis (AWE)
Solid oxide electrolysis (SOE)
Microbial electrolysis cell (MEC)
Electrochemical (E) step and a Thermally-Activated Chemical (TAC)

Link naar Fabrikanten Electrolysers

Proton Exchange Membraam:
Omschrijving Wikipedia
Proton Exchange Membrame electrolysis cells


Alkaline water electrolysis (AWE)
Alkaline water electrolysis has a long history in the chemical industry and is a type of electrolyzer,
characterized by two electrodes operating in a liquid alkaline electrolyte solution of potassium hydroxide (KOH) or sodium hydroxide (NaOH).
Omschrijving Wikipedia
Overview Science Direct
Overzicht van Industrie De Nora S.p.A.


Solid oxide electrolysis (SOE)
Omschrijving Wikipedia
Website Energie.nl
World's first large-scale SOE electrolyser factory
Solid oxide electrolyser cell Wikipedia


Microbial electrolysis cell (MEC)
Omschrijving Wikipedia
Microbial electrolysis cell engineering


E-TAC
Electrochemical (E) step and a Thermally-Activated Chemical (TAC)
Opwekking van waterstof aan de cathode (Electrochemical) en zuurstof wordt opgeslagen op de anode.
De anode wordt dan verwarmd waardoor de zuurstof vrijkomt (Thermally-Activated Chemical).
Hierdoor is de afgifte van zuurstof en waterstof gescheiden, wat voordelen heeft.
Hierna start het proces opnieuw, het is dus een cyclisch proces.
het voltage is 1,5 volt ipv 2 volt. hierdoor is de efficientie 95 %.
Zie allesoverwaterstof
Introductie Nature
Commercieel maken van deze techniek door H2PRO

terug naar productiemethodes

link naar fabrikanten electrolysers